De data voor de 1e cursussen voor 2022 zijn bekend. Voor meer info zie de kalender op onze website.