AO Trauma Course— Basic Principles of Fracture Management

13 t/m 16 september

Inschrijven Basis Cursus 2021

Helaas hebben we de AO basiscursus fractuurbehandeling 2020 moeten cancellen. Het was een moeilijke maar, zeker achteraf, juiste beslissing. Wat geweest is is geweest. We zijn nu volop bezig met de voorbereiding voor de cursus in september 2021.  

De inschrijving is begin november geopend en al na een week was de cursus volledig volgeboekt terwijl we al meer plaatsen dan vorig jaar beschikbaar hadden gesteld. 

We zijn ons dan ook aan het beraden hoe we zoveel mogelijk plaatsen kunnen toevoegen, daarvoor is het echter essentieel te weten hoeveel potentiële cursisten we nog kunnen verwachten.
Hiertoe is het dus belangrijk dat assistenten niet wachten met aangeven dat ze willen deelnemen.  

Wij willen deelneemers stimuleren om zich zo snel mogelijk op de wachtlijst te plaatsen. Zo kunnen wij alle mogelijkheden onderzoeken hoe een zo groot mogelijke groep enthousiaste assistenten dit jaar deel kan nemen aan de AO Course – Basic Principles of Fracture management.

Alvast heel hartelijk dank voor de medewerking en alle goeds gewenst voor het nieuwe jaar! 

Taco Bijlsma en Arnold Besselaar 

Voorzitters AO Course – Basic Principles of Fracture Management 2021