Welkom bij AO Nederland

Op 20 april 2005 werd de stichting AO-Nederland opgericht.

Dit initiatief van de -toenmalige- voorzitter van de Nederlandse AO Alumni chapter Henk-Jan ten Duis en de -toenmalige- President-elect van de AO Foundation Chris van der Werken heeft geleid tot een stichting met duidelijke doelen.

Naar analogie van vergelijkbare landelijke ontwikkelingen zijn nu de krachten gebundeld om de chirurgen, orthopeden en operatie assistenten die zich in Nederland met de fractuurchirurgie bezighouden optimaal te ondersteunen met leermiddelen, cursussen en andere vakgerichte bijeenkomsten.

Bestuur

Het bestuur van de stichting AO-Nederland bestaat uit ervaren chirurgen, orthopeden, een kaakchirurg en de voorzitter van AOSpine Nederland die allen goed bekend zijn met de ongevalschirurgie maar ook met de onderwijsmethoden van de AO.

Kennis en ervaring delen

Naar analogie van vergelijkbare landelijke ontwikkelingen zijn nu de krachten gebundeld om de chirurgen en orthopeden die zich in Nederland met de fractuurchirurgie bezighouden optimaal te ondersteunen met leermiddelen, cursussen en andere vakgerichte bijeenkomsten.

 

De AO

De ”Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen” werd in 1958 in Zwitserland opgericht door bevlogen orthopeden en chirurgen die een kenniscentrum van wereldformaat hebben opgebouwd met betrekking tot de chirurgische behandeling van letsels en afwijkingen van het steun- en bewegingsapparaat.
 
Bijna alle Nederlandse chirurgen en orthopeden hebben in hun opleiding en/of erna herhaaldelijk kennis gemaakt met deze professionele onderwijsorganisatie.

AO Young Generation Seminar wordt virtueel georganiseerd

Het AO Young Generation Seminar, met als titel To DAIR or not to DAIR, Battle of Early Related Fracture Infections, met de sprekers Geertje Govaert en Georgios Giannakopulous, wordt op 3 februari aanstaande virtueel georganiseerd. Meer informatie volgt binnenkort.

read more

Het bestuur van AO Nederland wenst iedereen een mooi 2022!

Bestuur AO Nederland van boven naar beneden,, van links naar rechts. Herbert Roerdink (penningmeester), Wouter Kluijfhout (lid VAGH / NOV), Michiel Verhofstad (lid), Arnold Besselaar (educational officer), Dirk-Jan Hofstee (secretaris), Elske Strabbing (lid) en Inger...

read more

AO TRAUMA - Educational-Events 2022